headerimg

 

Adressen en Gehuchten/Buurtschappen

De nummers achter de naam zijn het nummer van het blad waarop ze in het kadaster van de gemeente Bergen zijn vermeld. Alle woningen in Aijen liggen in de sectie E of F. Het nummer met E of F is het nummer van de sectie en vervolgens het perceel.

 

Antoon v.d. Biesen
In 1832 bezit Antoon v.d. Biesen (56) een huis “Aan Netelweide” (perceelnummer E 351). Bij de deling van de nalatenschap in 1850 gaat dit huis over op zijn zoon Gerard v.d. Biesen (1845) en (E 1390). En vervolgens bij de deling in 1876 naar zijn schoonzoon Jan Sijmons (3473 en E 1390) die gehuwd is met Anna Catharina v.d. Biesen. In 1921 wordt het huis verkocht aan Johannes van Bree (6551 en E 1390) die het in 1922 afbreekt . Theodoor v.d. Biesen Theodoor v.d. Biesen (1846) erft uit de nalatenschap van zijn vader Antoon v.d. Biesen een stuk grond (E 1573) op “de Suikerberg” in Aijen. Hij bouwt hierop een huis (huisnummer D37). In 1877 verkoopt hij dit huis aan Mathijs Sweijen (934 en E 1573 wordt E 1931). Bij de scheiding van de nalatenschap van Mathijs Sweijen gaat dit huis over op zijn zoon Arnold Sweijen (4275 en E 1931). Als Arnold overlijdt gaat bij de scheiding van de nalatenschap in 1913 het huis naar zijn zoon Willem (5332 en E 1931). Willem overlijdt korte tijd later en zijn weduwe Johanna Catharina Sweijen-Rutten Wijenberg hertrouwt enkele jaren later met Jan van Bree. Zowel uit het huwelijk met Willem Sweijen als uit het huwelijk met Jan van Bree worden kinderen geboren. Na het overlijden van Cato Rutten Wijenberg, op dat moment zowel weduwe van Willem Sweijen als van Jan van Bree, gaat de nalatenschap in 1950 over op Wim en Karel van Bree en Jan Sweijen ( 8458 en E 1931). In 1960 vindt de scheiding plaats en komt het huis toe aan Karel van Bree (9877).

 

Pieter Coppis.
Bij de aanvang van het kadaster bezat Pieter Coppis (135) een huis op het Aijerbroek (E351). In 1860 verkoopt hij dit aan zijn zoon Engelbertus Coppis ( 2479 en nummer E 2109). Het adres wordt dan vermeld als “Aan de Zeedijk”. De nummerverandering heeft te maken met een verandering aan het huis bijbouw). Bij de scheiding komt het huis toe aan schoonzoon Henricus Derkx (5408 en E 2109) getrouwd met Anna Catharina Coppis. Bij de scheiding van de nalatenschap in 1921 gaat het huis over op zoon Theodorus Derkx (6082 – E 2109). In 1957 wordt het verkocht aan Hendrik Beumers (8690 – E 2109). Het adres is in eerste instantie nog “Aan de Zeedijk”, maar wordt later gewijzigd in Aijen 35.

Weduwe Arnold Coppis.
Bij aanvang kadaster had de weduwe van Arnold Coppis (137) huis ( E 381 wordt E 1364) in Vorsthofveld. Bij de deling in 1856 gaat dit huis naar haar dochter Helena Coppis (2215 – E 1364). Dit huis wordt in 1857 afgebroken en herbouwd in 1858 (E 1502). Helena trouwt met Michiel Korting (3072 – E 1502). In 1872 wordt het huis verkocht aan: Hendrik Arnold Korting (3250 – E 1502). Bij de vereniging in 1881 is de nummer van het huis D 27 en krijgt het perceel E 1965 en vervolgens bij de vereniging in 1893 wordt het adres Aijen en nummer E 2105. Vervolgens gaat het eigendom over naar: Hendrik Arnold Korting 50%, Gertruda Korting e.v. Johannes Hendrikus Cox en Johannes Marinus Geurts (6412 – E2105). Bij de scheiding in 1920 gaat het huis over naar: Jan Coppus, bakker winkelier (7937 – E2105), die het waarschijnlijk omstreeks 1963 afbreekt. Op dat moment wordt alleen nog de tuin vermeld onder E 2105.

Weduwe Arnold Coppis.
De weduwe van Arnold Coppis (137) had meer dan 1 huis. Naast het bovengenoemde huis is onder nummer E 1162 nog een huis vermeld in het Vorsthofveld. Bij de deling in 1856 werd dit toebedeeld aan: Willem Coppis en zijn moeder de weduwe van Arnold Coppis (2214 – E 1162). Bij de successie van 1868 gaat dit huis naar: Arnold Coppis en de weduwe van Willem Coppis ( 3071 – E 1162). In 1874 vindt bijbouw plaats en verandert het adres in Aijen (E-1845). Na het overlijden van zijn moeder gaat het huis voor de helft naar Arnold Coppis (3550 – E 1845) (klompenmaker) en voor ¼ gedeelte elk naar Theodorus en Wilhelmus Coppis). Bij de scheiding in 1918 gaat het huis naar: Theodorus Koppes (naamsverandering in kadaster) (6222 – E 1845) en na diens overlijden naar zijn weduwe Hendrika Koppes – Thissen. Bij de scheiding in 19653 wordt de nieuwe eigenaar Theodorus Antonius Koppes (8733 – E 1845). Hij was nog eigenaar op het tijdstip dat de registratie van het kadaster in het archief van de gemeente Bergen eindigt.

Weduwe Arnold Coppis.
Naast de 2 huizen in het Vorsthofveld is op een stuk grond van de gemeente Bergen in het Aijerbroek nog een huis ( E 1366) gebouwd. Bij de deling in 1856 gaat dit naar Johannes Coppis, maar blijft het tevens op naam van de weduwe Arnold Coppis. Het kadastraalnummer verandert van E 1366 in E 1586. Bij de successie in 1868 komt het huis op naam van Johannes Coppis (2858 – E 1586) alleen. In 1869 vindt een bijbouw plaats en verandert het nummer in E 1774. Bij successie in 1889 gaat het pand voor ½ deel over op Gertruda Ross, geboren in Negerna (Duitsland)en als dienstmeid werkzaam in Bergen en gehuwd met Willem van Dommelen uit Maashees en voor de andere helft op hun dochter Gerarda van Dommelen ( 4261 – E 1774). In 1930 vindt verkoop plaats aan Gerardus Lambertus van Dommelen (7338 – E 1774) de zoon van Willem van Dommelen . In 1962 wordt het huis verkocht aan Hendrika Arnolda Gertruda van Dommelen (10034 – E 1774), waarschijnlijk een dochter van Gerardus Lambertus. Het adres is dan Aijen 15. In 1963 vindt nog een verbouwing plaats. Zij was nog eigenaar op het tijdstip dat de registratie van het kadaster in het archief van de gemeente Bergen eindigt.

Aan Netelweide.
Omstreeks 1840 woonde hier van den Biesen. Van hem is deze woning overgegaan op Jan Sijmons. In 1921 vond verkoop plaats aan Johannes van Bree, die de woning in 1922 heeft afgebroken.

Het Oord.
Hier woonde Antonius Gerardus Geurts, geboren 18-01-1911. Beroep landbouwer. Hij heeft hier gewoond tot 1964.

Muijserbos.
Woning van Carolus Mulders, geboren 19-11-1887. Gesloopt in 1951 en herbouwd in 1952. Adres wordt dan “Op de Paal”. Verkoop in 1967 aan Alphons Mulders, Op de Paal 5.

Aan het Langroek.
Hier heeft Peter Johan Sweijen gewoond en daarna Peter Johan Lamers. Nu Holshaeg.

De Brull of De Breul.
De familie Verbeeten woonde in “De Brull” of “De Breul”.