headerimg

 

De smid

In Aijen was ook een smid gevestigd. Omstreeks 1880 kwam Cornelis v.d. Lisdonk vanuit Hilvarenbeek, als boerensmid naar Aijen. Hij huwde met weduwe Gertruda Vissers uit Blitterswijck. Samen kregen ze 4 kinderen, Nel, Grad, Sjang en Harrij. In 1936 brandden de oude smederij en woonhuis in zijn geheel af. Dus werden deze opnieuw gebouwd. Zoon Sjang nam de smederij van Cornelis over en deze werd weer opgevolgd door zijn zoon Teng. Teng werd in september 1927 geboren en overleed in februari 1974 in Aijen. Samen met zijn Tonnie had hij 4 kinderen. De Smid had een rijke historie in de dorpsgemeenschap van Aijen. Hij heeft zijn smederij in 1973 beëindigd. Teng van de smid was de laatste dorpshoefsmid uit de Parochie Bergen en zelfs vanuit Well kwamen de nog schaarse paardenhouders hun paarden laten beslaan bij de Aijense hoefsmid, een kunst die Teng heel goed beheerste. De dorpssmederij heeft echter moeten wijken, dit mede ten gevolge van het feit dat de paarden uit het dorpsleven vrijwel geheel verdwenen zijn. Naast zijn bekendheid tot het vervaardigen van handschoffels, was een vertrouwd beeld voor de Aijense gemeenschap: het bandelen van de grote karraderen. Aan de Maas werden op een vuur de ijzeren banden verhit en vervolgens op de raderen aangebracht. Bij de oprichting van de Aijense schutterij "St. Agatha" werd smid Cornelis de maker van het kruid en had het beheer van de geweren. Naast hun smederij en zorg voor de schutterij hadden Cornelis en zoon Sjang grote vluchten duiven, het waren echte duivenmelkers. Zoon Sjang nam in de jaren dertig het smederijbedrijf over, om dit op zijn beurt in 1953 over te doen aan Teng. Teng zette met al zijn vakmanschap het bedrijfje nog meer dan 20 jaren voort. Toen Teng de smid stierf werd met hem een typisch dorpsbedrijfje voorgoed afgesloten. De naam v.d. Lisdonk is afgeleid van de "Lis is een bloem" en "Donk is water".


 

 

 

Voor foto’s van de Smid, klik hier.