headerimg

 

Familie Koppes in de wethouder Kortingstraat

Familie Helm Koppes in de Wethouder Kortingstraat Het huis aan de Wethouder Kortingstraat 11 werd vóór 1882 bewoond door Hendrik Valckx, schoenmaker van beroep. In die tijd was het adres van deze woning Aijen D 8. In 1882 wordt het pand gekocht door zoon Peter Johannes Valckx, eveneens schoenmaker van beroep. Dochter Gertruda Valckx werd geboren op 8 April 1886 op dit adres in Aijen.

Gertruda Valckx trouwt op 17 mei 1912 thuis in met Wilhelmus (Helm) Koppes. Helm Koppes werd geboren op 18 Oktober 1879 in Bergen. Helm was klompenmaker van beroep. In 1912 staat in de kadasterstaat van de gemeente Bergen, als adres van de woning vermeld, Aijen D 209.

Uit het huwelijk van Helm en Gertruda werd op 24 maart 1913 Petronella Allegonda Koppes ( Nelly) geboren. Zij bleef tot 1971 op de Wethouder Kortingstraat wonen, waarna ze vertrok naar Hulsberg. Op 19 juni 2009 overleed ze op 96-jarige leeftijd in Venray, als oudste en langstlevende van haar broers en zusters. Voor een uitgebreider verhaaltje over Nelly Koppes, kunt u op de link onder aan de pagina klikken.

Twee jaar later, op 3 juni 1915 werd Peter Johannes Koppes ( Piet ) geboren. Hij zou uiteindelijk ook op de boerderij blijven wonen. Op 8 maart 1917 werd hun tweede zoon, Arnold geboren. Arnold overleed op 21 december 1933, in de leeftijd van slechts 16 jaar. Hun tweede dochter, Drika, werd op 27 mei 1919 geboren. Zij trouwde op 21 mei 1948 met Harrie Rutten (13 maart 1913) uit Well. Drika overleed op 2 september 1997 in Venray. Chris, hun vijfde kind, ziet op 18 juni 1921 het levenslicht. Hij trouwt op 21 mei 1948 met Ida Hendrix (5 mei 1921) uit Blitterswijck. Chris overlijdt op 21 februari 1994, precies een half jaar na het overlijden van zijn broer Piet.

Ruim 12 jaar later na de geboorte van hun eerste kind, dochter Nelly, wordt op 24 mei 1925 Dien geboren. Zij trouwt op 20 augustus 1953 met Wiel Simons uit Boxmeer. Wiel Simons, geboren op 7 mei 1924, is de broer van molenaar Thei Simons uit Aijen. Uiteindelijk overlijdt Dien op 16 januari 2009, slechts 5 maanden voor het overlijden van haar oudste zus Nel. Wilhelmus Koppes overlijdt op 6 april 1956 in Aijen. Gertruda Koppes – Valckx overlijdt op 2 maart 1973 in het ziekenhuis van Boxmeer.

Peter Johannes Koppes trouwt op 23 juni 1952 met Louise Gertruda Buijssen ( Louiza/Wies ) uit Leunen. Wies werd geboren op 1 januari 1918 in Venray. Piet had een klein gemengd bedrijf, met koeien, varkens, kippen en een paard. Daarnaast verbouwde hij op het land onder andere aardappelen, koren, suikerbieten, voederbieten en zelfs toen later de vraag ernaar toe nam: asperges!

In de jaren ‘70 heeft hij het bedrijf laten saneren en is toen tot zijn pensioen nog enkele jaren werkzaam geweest bij houthandel van Gasselt in Venlo. Uit het huwelijk van Piet en Wies werden in 1953 Wiel, in 1954 Toos, in 1956 de tweeling Truus en Jan, in 1957 Mia, in 1960 Narda en in 1961 Huub geboren. Piet werd in de volksmond ook wel Pietje van Klompe Helm genoemd. Piet overleed op 18 augustus 1993 in het ziekenhuis van Venray. Wies overleed op 24 april 1996 eveneens in het ziekenhuis van Venray.

Oudste zoon Wiel bleef op het ouderlijk huis wonen. In 1997 werd daar dochter Louisa Koppes geboren. Zoon Jan trouwde met Els Fleuren uit Wellerlooi. Jan en Els bouwden op de plek waar vroeger de oude schuur stond, een nieuw woonhuis. Uit het huwelijk van Jan en Els werden in 1990 Joost en in 1993 Luuk geboren. Toos, Truus, Mia, Narda en Huub gingen buiten Aijen wonen.


 

Voor foto's van de familie Koppes, klik hier.

 

 


 

Voor een verhaaltje over Nelly Koppes, klik hier.