headerimg

 

Familie Tax - Jaspers

Jan (Johannes Wilhelmus Hubertus) Tax werd geboren op 1 oktober 1906 op de "Kooy" in Wanssum. Hij trouwde op 24 september 1935 met Marie Jaspers uit Bergen. Marie werd geboren op 8 december 1906 in Ottersum en verhuisde in 1915 met het ouderlijk gezin mee naar Bergen.

Beiden wisten uit hun jeugdjaren dat er op het ouderlijk bedrijf al vroeg stevig aangepakt moest worden. "Met 12 jaar kreeg ik den haam al aan", vertelde Jan, waarmee hij wilde zeggen dat hij als 12-jarige jongen al met het paard naar het land moest om de akkers van het bedrijf thuis en van vele anderen te bewerken. Het paard zou zijn grote liefde blijven, ook in de verdere jaren.

In 1935 stapten Jan en Marie in het huwelijksbootje en rond die tijd verhuisden ze naar "de Sintelenberg" in Aijen. De in die tijd heersende crisis bood weliswaar weinig perspectief, ook niet voor een beginnende boer, doch de stap werd gewaagd. Ze waren beiden van huis uit gewend om stevig aan te pakken en met een taaie boerenwil ploeterden zij op hun boerderij op "de Sintelberg" in Aijen.

Echt te verdienen viel er niet veel. De biggen leverden een prijs van fl 2,50 per stuk op, een vet varken fl 16,- en een vet kalf bracht fl 10,- op, waarbij ook nog vaak lang onderhandeld moest worden met deze of gene koopman. De verkoop ging meestal niet bij de eerste "hand-klap" door. Als welkome extra bijverdienste, gold enkele jaren het rijden van de in die tijd bekende melkkar.

Uit het huwelijk van Jan en Marie kwamen 7 kinderen, Truus Tax, geboren op 23 aug 1936, Mia Tax, geboren op 14 mrt 1938, Sraar Tax, geboren op 26 nov 1939, Ellie Tax, geboren op 11 nov 1940, Door Tax, geboren op 5 jul 1942, Theo Tax, geboren op 15 feb 1944 en Joke Tax, geboren op 7 apr 1946, Joke overleed al na 5 maanden.

Vanwege dit groot geworden gezin, werd er gezocht naar een groter bedrijf met wat meer armslag. Het was begin 1944 dat Jan Tax even thuis "op de Kooy" kwam voor een bezoekje. In het café aldaar ontmoette hij "Roobèkse Sjang" uit Blitterswijck, die hem aanbood zijn boerderij aan hem te willen verpachten. Men kwam tot een akkoord en in mei 1944 verliet het gezin Tax-Jaspers "de Sintelenberg" en verhuisde naar Blitterswijck, net voor het naderende oorlogsgeweld.

Jan overleed in Venray op 12 oktober 1997. Marie overleed op 24 februari 1991 in Blitterswijck. Meer is er van de familie Tax over de periode dat zij op "de Sintelenberg" gewoond hebben bij ons niet bekend.

 

 

 

Voor foto's van de familie Tax, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor informatie over de Sintelenberg, klik hier.

 

 

 

 

 

Voor een stukje over de goudenbruiloft uit de Grens en Maas, klik hier.