headerimg

 

Boerderij Zawadka

De Aijerdijk werd in 1802 beschreven op de Transschotkaart. Deze boerderij werd voor het laatst bewoond door de familie Zawadka - Dura. Daarvoor bewoonde de familie Jurgens, ook wel "Diekse Boer" genoemd, deze boerderij. Ook een Bakhuis en een schuur maakten deel uit van deze boerderij. Tijdens het hoog water in 1926, moest mevrouw Jurgens evacueren, omdat het te gevaarlijk werd. Maar ze wilde niet, totdat het water zo hoog kwam te staan dat de Genie haar uit huis moest komen halen. In 1798 woonde er de familie Tissen - Coppis. Daarvoor in 1795 de familie Juriens - Lenders. Ook de familie Ebben - Coppis moet hier rond 1783 gewoond hebben. Voor deze tijd woonde er de familie Vermaarsen - Lenders. Van de familie Zawadka is tot nu toe bij ons weinig bekend. We weten dat begin 1900 - 1920 deze familie vanuit Polen uit armoede naar Nederland kwam. Later is er langs de oude boerderij een nieuw huis gebouwd. Hier woonde Julianna Zawadka, Mina (de dochter van Julianna) trouwde later met Peter Goosens. Het huis van Mina en Peter is later verkocht aan de Heer van der Zwaag.