headerimg

 

Familie Sweijen

Op 16 september 1987 overleed Jan Sweijen en daarmee eindigde een periode van meer dan 350 jaar, waarin de familie Sweijen in Aijen woonde.

Als u op het artikel hieronder klikt, volgt een verslag van de geschiedenis van deze familie gedurende de hierboven genoemde tijd, waarbij overigens alleen wordt ingegaan op diegenen waarvan zeker is dat ze, in Aijen zijn geboren of er gedurende een langere periode hebben gewoond.

De geschiedenis van de familie Sweijen begint overigens niet in Aijen, maar in Maashees. Hier woonde omstreeks 1625 ene Dris de Wij met zijn gezin. Omdat de doop-, trouw- en begraafregisters van de parochie van Geijsteren eerst op een latere datum zijn ingegaan, is niet alleen onbekend gedurende welke periode Dris precies heeft geleefd, maar zijn ook de data waarop zijn kinderen werden geboren/gedoopt onbekend.

Uit een akte opgemaakt door de Schepenbank van Venray (no. 3825 folio 114) betreffende de huwelijkse voorwaarden Elisabeth Swijen is de samenstelling van het gezin van Dris de Wij bekend. Deze akte uit 1644 vermeldt dat Dris de Wij (Swijen) naast deze dochter nog drie zonen en twee dochters had namelijk: Geurt, Peter, Werken, Joanna en Maria. In dit overzicht wordt alleen ingegaan op zoon Geurt en zijn nakomelingen, omdat deze na zijn huwelijk met Henrisca Rutten in Aijen is gaan wonen.

Verder vermeldt bovengenoemde akte de zinsnede “Elisabeth Dries Swijen zaliger naargelaten dochter”. Waaruit mag worden geconcludeerd dat Dris in 1644 niet meer leefde. Dit artikel is gemaakt door Frans Stappers uit Venray.

 

 

 

 

 

Voor de complete geschiedenis van de familie Sweijen klik hier.

 

 

 

 

 

 

Voor foto’s van de familie Sweijen, klik hier.