headerimg

 

Köpkesmert

Uit enkele 17de eeuwse geschriften blijkt dat zich reeds in die dagen rond de Aijense kapel een traditie had gevormd. Er werden namelijk varkenskoppen geveild die door de inwoners van Aijen ter beschikking waren gesteld. De opbrengst was bestemd voor de instandhouding van de kapel. We kennen dit als “de Köpkesmert”, gehouden tijdens de “St. Tunnis- kermis”. De koppen werden en worden meteen weer terug geschonken door de koper om opnieuw geveild te worden. Na de veiling werden vroeger de koppen geschonken aan arme gezinnen.

Na de veiling was er een soort winterkermis die zich voor- namelijk afspeelde in cafés zoals zaal Sebastopol en later Het Veerhuis. Deze oude traditie is in Aijen steeds in ere gehouden, met dit verschil dat vanaf 1951 de varkenskoppen geschonken werden aan een klooster. Als veilingmeester fun- geerde steeds een kerkmeester die in Aijen woonachtig was.

Vanaf eind 1800 tot zijn dood in 1935 was dit Willem Jacobs. Daarna werd Sjang Joosten dit tot in 1942 de Duitse bezetter het verhandelen van dit vlees verbood, een voorlopig einde van de Köpkesmert. Het duurde tot 1951 dat op de jaarvergadering van het Aijense Gilde een voorstel van aannemer Louis Ponjee kwam om deze traditie in ere te herstellen. Dit werd meteen aangenomen en een week later is deze traditie weer opgepakt. Veilingmeester werd Gerrit Josten die dit 35 jaar lang heeft gedaan.

In 1985 werd dit overgenomen door Frans van Aerssen, daarna heeft Jan Linders jaren lang deze functie vervuld. Heden ten dagen vervult Rob Vervoort deze functie. Het feest van St.Antonius wordt op zijn sterfdag 17 januari gevierd. Door de verandering van de tijd is de datum verschoven.

Tegenwoordig wordt de Köpkesmert gehouden op 17 januari als deze op een zaterdag valt, anders zaterdag na 17 januari. Zoals de Köpkesmert in Aijen wordt gehouden is uniek, namelijk voor de kapeldeur. In Weert, Groeningen en Maashees worden ook Köpkesmerten gehouden, maar dit is in zalen of in cafés.

 

 

Voor foto’s van de Köpkesmért, klik hier.

 

 

 

 

 Voor krantenartikelen vanaf 1951 tot 1959 klik hier.

 

 

 

 

 

 Voor krantenartikelen vanaf 1959 tot 1974 klik hier.

 

 

 

 

 

 Voor krantenartikelen vanaf 1974 tot 2003 klik hier.

 

 

 

 

 

 Voor een stukje over de Köpkesmért door Frans van Aerssen, klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

Voor een artikel uit de Groene Amsterdammer klik hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een artikel van Bertus Aafjes over de Köpkesmert, klik hier.